The FSA Incident Report Form has now moved.

The FSA Incident Report Form has now moved. The new form can be found at https://reportanincident.food.gov.uk/. Please update any locally held instructions or bookmarks.Mae Ffurflen Rhoi Gwybod am Ddigwyddiad yr Asiantaeth Safonau Bwyd bellach wedi symud.

Mae Ffurflen Rhoi Gwybod am Ddigwyddiad yr Asiantaeth Safonau Bwyd bellach wedi symud. Gellir dod o hyd i'r ffurflen newydd yn https://reportanincident.food.gov.uk/cy. Cofiwch ddiweddaru unrhyw ddogfennau cyfarwyddo neu nodi'r (bookmark) dudalen newydd.